Tham gia


Khi tham gia Chương trình khuyến mại Triệu phú âm nhạc, bạn sẽ nhận được những ưu đãi sau: + Cơ hội trúng thưởng các giải thưởng hấp dẫn + Mỗi ngày khách hàng sẽ nhận được tối đa 05 câu hỏi miễn phí/ngày/gói “Âm nhạc”. Lưu ý: không áp dụng câu hỏi miễn phí đối với gói “Ca khúc” + Khi đăng ký/ duy trì thành công gói tin “Âm nhạc” hoặc gói “Ca khúc” hay trả lời đúng các câu hỏi miễn phí, khách hàng sẽ nhận được điểm tích lũy tương ứng. Điểm tích luỹ được dùng để xét các giải thưởng của chương trình.