Kết quả

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG GIẢI VÀNG CTKM “GIAI ĐIỆU CUỘC SỐNG” TỪ 09/12/2016 ĐẾN 08/03/2017

STT

Số điện thoại

Tổng điểm

Tổng thời gian
trả lời

Thời gian đăng ký

Giải thưởng

Giá trị giải thưởng

1

849364025**

59500

0,65

09/12/2016 08:46:40

Giải vàng

03 Lượng vàng SJC 9999

Để xem Danh sách trúng thưởng giải Bạc + Giải đồng + Giải khuyến khích CTKM Giai điệu cuộc sống, mời bạn chọn ngày trúng thưởng trong thời gian diễn ra CTKM (Từ 09/12/2016 đến 08/03/2017 )