Giải thưởng

Cơ cấu giải thưởng:

STT Giải thưởng Hình thức Đơn giá(VNĐ) Số lượng Thành tiền(VNĐ)
I Giải Kết nối
1 Hạng Bạch kim (01 giải/CTKM) Tiền mặt 200.000.000 1 200.000.000
2 Hạng vàng (01 giải/CTKM) Điện thoại Samsung Galaxy S7 15.990.000 1 15.990.000
3 Hạng bạc (02 giải/ngày) Thẻ nạp tiền MobiFone 500.000 180 90.000.000
4 Hạng đồng (02 giải/ngày) 100.000 180 180.000.000
II Giải Triển vọng
1 Giải Nhất Tiền mặt 10.000.000 1 10.000.000

Tổng cộng

363 333.990.000

(Bằng chữ: Ba trăm ba mươi ba triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng chẵn./.)

Lưu ý:

- Giải thưởng hiện vật không có giá trị quy đổi thành tiền mặt; màu sắc giải thưởng do Công ty Cổ phần Công nghệ MobiFone Toàn cầu lựa chọn.
- Giải thưởng thẻ nạp tiền MobiFone được trao cho khách hàng thông qua hình thức nạp tiền trực tuyến.

Lỗi - Địa chỉ truy cập không tồn tại

Địa chỉ truy cập không tồn tại. Bạn vui lòng click vào đây để quay lại trang chủ.